Tag: Presentation

Ultimate reel

Tải miễn phí mẫu tối hậu thư Free download template ultimate reel Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:58 Length: 0:58 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 158MB File Size: 158MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Ultimate reel”

Digital age

Tải miễn phí mẫu thời đại kỹ thuật số Free download template digital age Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:53, 0:33 Length: 1:53, 0:33 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 126MB File Size: 126MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “Digital age”

Photography logo reveal

Tải miễn phí mẫu logo reveal nhiếp ảnh Free download template photography logo reveal Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:11 Length: 0:11 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 209MB File Size: 209MB Phần mềm hỗ trợ After Effect… Continue Reading “Photography logo reveal”

Business promo kit

Tải miễn phí mẫu kit quảng cáo kinh doanh Free download template business promo kit Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:27 Length: 1:27 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 4.37MB File Size: 4.37MB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Business promo kit”

Abstract doodle shapes

Tải miễn phí mẫu hình nguệch ngoạc trừu tượng Free download template abstract doodle shapes Thuộc tính Attributes Dung lượng: 43.5MB File Size: 43.5MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

High tech slideshow and logo reveal

Tải miễn phí mẫu slideshow và logo reveal công nghệ cao Free download template high tech slideshow and logo reveal Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:17 Length: 1:17 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 363MB File Size: 363MB… Continue Reading “High tech slideshow and logo reveal”

Gold cinematic titles

Tải miễn phí mẫu titles điện ảnh vàng Free download template gold cinematic titles Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:51 Length: 0:51 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.01GB File Size: 1.01GB Phần mềm hỗ trợ After Effect… Continue Reading “Gold cinematic titles”

Action titles

Tải miễn phí mẫu tiêu đề hành động Free download template action titles Thuộc tính Attributes Dung lượng: 8.96MB File Size: 8.96MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Technology promo

Tải miễn phí mẫu promo công nghệ cao Free download template technology promo Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:19 Length: 1:19 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 2.63GB File Size: 2.63GB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications… Continue Reading “Technology promo”