Tag: phone

Phone video mockups v1

Tải miễn phí mẫu mockup video điện thoại v1 Free download template phone video mockups v1 Thuộc tính Attributes Thời lượng:0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 1.11GB File Size: 1.11GB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Phone video mockups v1”

3d smartphone presentation

Tải miễn phí mẫu thuyết trình 3d trên điện thoại Free download template 3d smartphone presentation Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 17MB File Size: 17MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “3d smartphone presentation”

Phone app promo

Tải miễn phí mẫu quảng cáo ứng dụng điện thoại Free download template phone app promo Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.5GB File Size: 1.5GB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After… Continue Reading “Phone app promo”

Y2 – App promo

Tải miễn phí mẫu Y2 – quảng cáo ứng dụng Thuộc tính Độ phân giải: 1920 x 1080 Dung lượng: 260MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Free download template Y2 – App promo Attributes Resolution: 1920 x 1080 File Size: 260MB Applications Supported… Continue Reading “Y2 – App promo”

Mobile news

Tải miễn phí mẫu tin tức trên điện thoại Thuộc tính Thời lượng: 3:30 Độ phân giải: 1920 x 1080 Dung lượng: 855MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Free download template mobile news Attributes Length: 3:30 Resolution: 1920 x 1080 File Size: 855MB… Continue Reading “Mobile news”