Tag: opener

Sport motivation urban promo

Tải miễn phí mẫu quảng cáo thành thị trình bày cho thể thao Free download template sport motivation urban promo Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:27 Length: 0:27 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 107MB File Size: 107MB… Continue Reading “Sport motivation urban promo”

Ultimate reel

Tải miễn phí mẫu tối hậu thư Free download template ultimate reel Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:58 Length: 0:58 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 158MB File Size: 158MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Ultimate reel”

Sport promo

Tải miễn phí mẫu promo thể thao Free download template sport promo Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 110MB File Size: 110MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com… Continue Reading “Sport promo”

Stylish opener

Tải miễn phí mẫu opener thời trang Free download template stylish opener Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:50 Length: 0:50 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 50MB File Size: 50MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Stylish opener”

Hud pack 4k

Tải miễn phí mẫu gói hud 4k Free download template hud pack 4k Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 7.5MB File Size: 7.5MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications… Continue Reading “Hud pack 4k”

Sci-fi TV opener

Tải miễn phí mẫu opener TV khoa học viễn tưởng Free download template sci-fi TV opener Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 50MB File Size: 50MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “Sci-fi TV opener”

Circle slideshow

Tải miễn phí mẫu slideshow vòng tròn Free download template circle slideshow Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:50 Length: 0:50 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 8.2MB File Size: 8.2MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Circle slideshow”

Photography logo reveal

Tải miễn phí mẫu logo reveal nhiếp ảnh Free download template photography logo reveal Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:11 Length: 0:11 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 209MB File Size: 209MB Phần mềm hỗ trợ After Effect… Continue Reading “Photography logo reveal”

Auto show

Tải miễn phí mẫu màn trình diễn tự động Free download template auto show Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:39, 1:00 Length: 0:39, 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 462MB File Size: 462MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “Auto show”