Tag: mockup

app promo XS

Tải miễn phí mẫu app promo XS Free download template app promo XS Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:55 Length: 0:55 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 2GB File Size: 2GB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications… Continue Reading “app promo XS”

The 10 & x for element 3d

Tải miễn phí mẫu the 10 & x for element 3d Free download template the 10 & x for element 3d Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:36 Length: 1:36 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 199MB File Size:… Continue Reading “The 10 & x for element 3d”

Phone video mockups v1

Tải miễn phí mẫu mockup video điện thoại v1 Free download template phone video mockups v1 Thuộc tính Attributes Thời lượng:0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 1.11GB File Size: 1.11GB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Phone video mockups v1”

3d smartphone presentation

Tải miễn phí mẫu thuyết trình 3d trên điện thoại Free download template 3d smartphone presentation Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 17MB File Size: 17MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “3d smartphone presentation”