Tag: mobile

Mobile presentation

Tải miễn phí mẫu thuyết trình trên điện thoại Free download template mobile presentation Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:55 Length: 0:55 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 233MB File Size: 233MB Phần mềm hỗ trợ After Effect… Continue Reading “Mobile presentation”

Elements 20 copper lightroom presets and luts

Tải miễn phí mẫu presets and luts 20 màu kết hợp Free download elements 20 copper lightroom presets and luts Phần mềm hỗ trợ Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Applications Supported Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Kiểu dạng XML File Types XML Additions Documentation Included Additions… Continue Reading “Elements 20 copper lightroom presets and luts”

Elements film noir mobile desktop lightroom presets

Tải miễn phí mẫu presets tông màu phim noir cho màn hình điện thoại Free download elements film noir moblie desktop lightroom presets Phần mềm hỗ trợ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Applications Supported Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Kiểu dạng ATN, LRTEMPLATE File Types ATN,… Continue Reading “Elements film noir mobile desktop lightroom presets”

Phone video mockups v1

Tải miễn phí mẫu mockup video điện thoại v1 Free download template phone video mockups v1 Thuộc tính Attributes Thời lượng:0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 1.11GB File Size: 1.11GB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Phone video mockups v1”

Elements campo grande mobile desktop lightroom presets

Tải miễn phí mẫu presets tông màu cắm trại cổ cho màn hình điện thoại Free download elements campo grande moblie desktop lightroom presets Phần mềm hỗ trợ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Applications Supported Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Kiểu dạng ATN, LRTEMPLATE File Types… Continue Reading “Elements campo grande mobile desktop lightroom presets”

3d smartphone presentation

Tải miễn phí mẫu thuyết trình 3d trên điện thoại Free download template 3d smartphone presentation Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 17MB File Size: 17MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “3d smartphone presentation”

Electronic devices modern flat animated icons

Tải miễn phí mẫu biểu tượng đồ điện hiện đại đẹp Free download template electronic devices modern flat animated icons Thuộc tính Attributes Dung lượng: 20MB File Size: 20MB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After Effects Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Multiscreen app promo

Tải miễn phí mẫu quảng cáo ứng dụng đa màn hình Free download template multiscreen app promo Thuộc tính Attributes Thời lượng: 3:40 Length: 3:40 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.5GB File Size: 1.5GB Phần mềm hỗ… Continue Reading “Multiscreen app promo”

Elements 20 cinematic drone lightroom presets and luts

Tải miễn phí mẫu presets and luts 20 hiệu ứng màu điện ảnh dành cho máy bay không người lái Free download elements 20 cinematic drone lightroom presets and luts Phần mềm hỗ trợ Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Applications Supported Adobe Lightroom, Adobe Photoshop… Continue Reading “Elements 20 cinematic drone lightroom presets and luts”

Elements 20 moody tones lightroom presets and luts

Tải miễn phí 20 mẫu presets and luts tông màu ủ rũ Free download elements 20 moody tones lightroom presets and luts Phần mềm hỗ trợ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Applications Supported Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Kiểu dạng XML File Types XML Additions Documentation… Continue Reading “Elements 20 moody tones lightroom presets and luts”