Tag: marketing

Business promo kit

Tải miễn phí mẫu kit quảng cáo kinh doanh Free download template business promo kit Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:27 Length: 1:27 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 4.37MB File Size: 4.37MB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Business promo kit”

5 youtube end screens

Tải miễn phí mẫu 5 màn hình youtube kết thúc Free download template 5 youtube end screens Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:20 Length: 0:20 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 2.1MB File Size: 2.1MB Phần mềm hỗ… Continue Reading “5 youtube end screens”

Modern flat design

Tải miễn phí mẫu thiết kế hiện đại Free download template modern flat design Thuộc tính Attributes Dung lượng: 44.8MB File Size: 44.8MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Creative process animation icons

Tải miễn phí mẫu animation icons sáng tạo Free download template creative process animation icons Thuộc tính Attributes Dung lượng: 3.2MB File Size: 3.2MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Promote yourself

Tải miễn phí mẫu quảng bá về bản thân Free download template promote yourself Thuộc tính Attributes Dung lượng: 61.4MB File Size: 61.4MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Phone video mockups v1

Tải miễn phí mẫu mockup video điện thoại v1 Free download template phone video mockups v1 Thuộc tính Attributes Thời lượng:0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 1.11GB File Size: 1.11GB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Phone video mockups v1”

Education and science animation

Tải miễn phí mẫu animation giáo dục và khoa học Free download template education and science animation Thuộc tính Attributes Dung lượng: 11MB File Size: 11MB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After Effects Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Robot promo intro

Tải miễn phí mẫu intro robot quảng cáo Free download template robot promo intro Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:50 Length: 1:50 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 731MB File Size: 731MB Phần mềm hỗ trợ After Effects… Continue Reading “Robot promo intro”

Internet marketing flat animation

Tải miễn phí mẫu đồ họa hoạt hình internet tiếp thị Free download template internet marketing flat animation Thuộc tính Attributes Dung lượng: 4.2MB File Size: 4.2MB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After Effects Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Infographics charts pack

Tải miễn phí mẫu gói biểu đồ đồ họa thông tin Free download template infographics charts pack Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 42MB File Size: 42MB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported… Continue Reading “Infographics charts pack”