Tag: app

Nova reaction techno slideshow

Tải miễn phí mẫu slideshow kỹ thuật phản ứng nova Free download template nova reaction techno slideshow Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:59 Length: 0:59 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 3MB File Size: 3MB Phần mềm hỗ… Continue Reading “Nova reaction techno slideshow”

app promo XS

Tải miễn phí mẫu app promo XS Free download template app promo XS Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:55 Length: 0:55 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 2GB File Size: 2GB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications… Continue Reading “app promo XS”

The 10 & x for element 3d

Tải miễn phí mẫu the 10 & x for element 3d Free download template the 10 & x for element 3d Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:36 Length: 1:36 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 199MB File Size:… Continue Reading “The 10 & x for element 3d”

Tablet app promo

Tải miễn phí mẫu promo ứng dụng máy tính bảng Free download template tablet app promo Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 7MB File Size: 7MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After… Continue Reading “Tablet app promo”

Phone video mockups v1

Tải miễn phí mẫu mockup video điện thoại v1 Free download template phone video mockups v1 Thuộc tính Attributes Thời lượng:0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 1.11GB File Size: 1.11GB Phần mềm hỗ trợ After… Continue Reading “Phone video mockups v1”

3d smartphone presentation

Tải miễn phí mẫu thuyết trình 3d trên điện thoại Free download template 3d smartphone presentation Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 17MB File Size: 17MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “3d smartphone presentation”

Multiscreen app promo

Tải miễn phí mẫu quảng cáo ứng dụng đa màn hình Free download template multiscreen app promo Thuộc tính Attributes Thời lượng: 3:40 Length: 3:40 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.5GB File Size: 1.5GB Phần mềm hỗ… Continue Reading “Multiscreen app promo”

Phone app promo

Tải miễn phí mẫu quảng cáo ứng dụng điện thoại Free download template phone app promo Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.5GB File Size: 1.5GB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After… Continue Reading “Phone app promo”

Promotion website/app

Tải miễn phí mẫu quảng cáo trang web/ứng dụng Free download template promotion website/app Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:23 Length: 1:23 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 130MB File Size: 130MB Phần mềm hỗ trợ After Effects… Continue Reading “Promotion website/app”

Smart home modern flat animated icons

Tải miễn phí mẫu icon hoạt hình các vật dụng hiện đại trong nhà thông minh Free download template smart home modern flat animated icons Thuộc tính Attributes Dung lượng: 20.8MB File Size: 20.8MB Phần mềm hỗ trợ After Effects Applications Supported After Effects… Continue Reading “Smart home modern flat animated icons”