Category: templates

Elements pencilcraft brushes

Tải miễn phí mẫu vẽ bằng bút chì Free download elements pencilcraft brushes Phần mềm hỗ trợ Adobe Illustrator Applications Supported Adobe Illustrator Kiểu dạng AI File Types AI Mật khẩu: ezmediajsc.com Pass: ezmediajsc.com

Travel map icons

Tải miễn phí mẫu icons bản đồ du lịch Free download template travel map icons Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:02, 0:06 Length: 0:02, 0:06 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 13MB File Size: 13MB Phần mềm hỗ… Continue Reading “Travel map icons”

Ultimate reel

Tải miễn phí mẫu tối hậu thư Free download template ultimate reel Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:58 Length: 0:58 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 158MB File Size: 158MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Ultimate reel”

Sport promo

Tải miễn phí mẫu promo thể thao Free download template sport promo Thuộc tính Attributes Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 110MB File Size: 110MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported After Effect Mật khẩu: ezmediajsc.com… Continue Reading “Sport promo”

Stylish opener

Tải miễn phí mẫu opener thời trang Free download template stylish opener Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:50 Length: 0:50 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 50MB File Size: 50MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Stylish opener”

Hud pack 4k

Tải miễn phí mẫu gói hud 4k Free download template hud pack 4k Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:10 Length: 0:10 Độ phân giải: 3840 x 2160 Resolution: 3840 x 2160 Dung lượng: 7.5MB File Size: 7.5MB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications… Continue Reading “Hud pack 4k”

Sci-fi TV opener

Tải miễn phí mẫu opener TV khoa học viễn tưởng Free download template sci-fi TV opener Thuộc tính Attributes Thời lượng: 1:00 Length: 1:00 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 50MB File Size: 50MB Phần mềm hỗ trợ… Continue Reading “Sci-fi TV opener”

Nova reaction techno slideshow

Tải miễn phí mẫu slideshow kỹ thuật phản ứng nova Free download template nova reaction techno slideshow Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:59 Length: 0:59 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 3MB File Size: 3MB Phần mềm hỗ… Continue Reading “Nova reaction techno slideshow”

Epic trailer

Tải miễn phí mẫu trailer hoành tráng Free download template epic trailer Thuộc tính Attributes Thời lượng: 0:42 Length: 0:42 Độ phân giải: 1920 x 1080 Resolution: 1920 x 1080 Dung lượng: 1.8GB File Size: 1.8GB Phần mềm hỗ trợ After Effect Applications Supported… Continue Reading “Epic trailer”