ADOBE AFTER EFFECTS

GIÁO TRÌNH MOTION BEAST

Bộ giáo trình học Motion graphic của Motion Design School

Khóa học gồm 24 bài giảng nâng cao về tạo chuyển động. Ngoài ra mỗi bài giảng đều có bài tập thực hành giúp học viên…


GIÁO TRÌNH EXPRESSION TRIP

Đây là khóa học nâng cao tạo chuyển động với expresion trong after effect. Khóa học gồm 12 bài giảng có đọ dài 6 tiếng rưỡi…


GIÁO TRÌNH BOOTCAMP

Khóa học có thời lượng hơn 25 giờ. Ngoài ra mỗi bài giảng đều có bài tập thực hành giúp học viên nắm rõ kiến thức…

%d bloggers like this: