Sin

Expressions Adobe After Effects

Expression đơn giản là 1 biểu thức mà nó có thể thay đổi các giá trị tham số của các đối tượng trong AE như position, opacity, scale, ….

The expression is simply a expression that can change the parameter values of objects in ae as position, opacity, scale, ….

Sin expression là biểu thức chuyển động lắc lư mà không cần sử tạo “key” cho chúng.

Sin expression is the expression for animating bounces without using keyframes.

Sử dụng biểu thức sau để tạo chuyển động như ảnh mẫu:

speed = 2;
amp = 100;
Math.sin(time * speed ) * amp ;

speed: tốc độ; amp: biên độ
Use the following expression to create a motion like a template photo:  

speed = 2;
amp = 100;
Math.sin(time * speed ) * amp ;

Phiên bản biểu thức mở rộng

Advanced Expression Version
sp = 100;
amp = 100;
offset = 0;
s = Math.sin(time * Math.PI * 2 * sp + offset*thisComp.frameDuration) * amp;

value + [s, s]; // symmetric animation, for example it is used on scale/size properties
// value + [s, 0]  // x axis animation
// value + [0, s]  // y axis animation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: